SISOP - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

SISOP

SISOP
Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale

Este un sistem de soluţionare a problemelor prin intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau instituţie publică poate transmite o sesizare care priveşte o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile administraţiei publice locale. Prin acest sistem, se doreşte îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii. SISOP este susținut de o platformă electronică. Accesul la acesta se realizează prin intermediul site-ului oficial al Ministerului Afacerilor Interne, la următoarea adresă → http://sisop.mai.gov.ro/sisop

CINE POATE FORMULA O SESIZARE SISOP?
· Cetăţenii români sau cetăţenii altor state membre UE;
· Entităţi private - companii, asociaţii, ONG-uri etc, care sunt autorizate să-şi desfăşoare activitatea pe teritoriul UE;
· Entităţi publice.

CUM SE DEPUNE O SESIZARE?
· prin completarea formularului on-line accesibil pe site-ul web SISOP, la adresa http://sisop.mai.gov.ro/sisop  sau
· prin depunerea unei sesizări scrise la sediul instituţiei prefectului/sediul Ministerului Afacerilor Interne sau prin transmiterea unei sesizări prin poştă/fax/e-mail.

CARE SUNT CONDIŢIILE SISOP ?
Pentru ca o sesizare să poată fi analizată în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:
· aceasta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;
· entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat (spre exemplu, Hotărâri ale consiliului judeţean şi ale consiliului local, dispoziţii ale primarilor)
· să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care solicitantul să fi cerut anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.


cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal