Lista cuprinzand documentele de interes public - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatii de interes public > Solicitare informatii. Legislatie

R O M A N I A
PREFECTUL JUDETULUI CALARASI

ORDIN
privind intocmirea listei cuprinzand documentele de interes public si a documentelor produse si/sau gestionate de Prefectura judetului Calarasi


Prefectul Judetului Calarasi,
Avand in vedere:
- referatul Directiei Resurse Umane si Relatiile cu Publicul prin care se propune emiterea unui ordin privind intocmirea listei cuprinzand documentele de interes public si a documentelor produse si/sau gestionate de Prefectura judetului Calarasi
- prevederile art. 5, alin. ( 1) lit. g si h din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;
- dispozitiile H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;
In temeiul art. 137din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, emite urmatorul

ORDIN :


ART.1
. Se aproba lista cuprinzand documentele de interes public la nivelul Prefecturii judetului Calarasi care va contine :
- Hotararile cu caracter normativ ale Comisiei Judetene de Fond Funciar Calarasi si actele premergatoare emiterii acestora ;
- Hotararile cu caracter normativ ale Comisiei Judetene Consultative Calarasi si actele premergatoare emiterii acestora ;
- Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul judetului Calarasi si actele premergatoare emiterii acestora;
- Hotararile cu caracter normativ ale Consiliilor comunale, orasenesti si municipale;
- Dispozitiile cu caracter normativ ale Primarilor unitatilor administrativ teritoriale din judetul Calarasi;
- Dispozitiile cu caracter normativ ale Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;
- Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Judetean Calarasi;

ART.2
. Se aproba lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Prefectura judetului Calarasi care va contine:
A. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Prefectura judetului Calarasi:
- Hotararile cu caracter normativ ale Comisiei Judetene de Fond Funciar Calarasi si actele premergatoare emiterii acestora ;
- Hotararile cu caracter normativ ale Comisiei Judetene Consultative Calarasi si actele premergatoare emiterii acestora ;
- Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul judetului Calarasi si actele premergatoare emiterii acestora ;
B. Lista cuprinzand categoriile de documente gestionate de Prefectura judetului Calarasi:
- Hotararile cu caracter normativ ale Consiliilor comunale, orasenesti si municipale;
- Dispozitiile cu caracter normativ ale Primarilor unitatilor administrativ teritoriale din judetul Calarasi;
- Dispozitiile cu caracter normativ ale Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;
- Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Judetean Calarasi;

ART.3
. Directia Resurse Umane si Relatiile cu Publicul va comunica ordinul celor interesati.


PREFECT,
Prof. dr. Constantin Tudor


Nr.165
Emis la Calarasi
Astazi 22.04.2003

 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal