Informatii generale despre obtinerea adeverintelor privind dreptul la libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Informatii generale despre obtinerea adeverintelor privind dreptul la libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate


Informaţii generale despre obţinerea adeverinţelor privind dreptul la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate

Cererea se depune la ghişeu, personal de către solicitant sau prin intermediul unui reprezentant, cu procură, fiind respectate prevederile legale în vigoare.

În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea este însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate, nefiind necesară copia documentului de identitate/paşaportului, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primeşte cererea

În condiţiile în care cererea se depune prin procură, la ghişeul de eliberare documente şi informaţii, aceasta este însoţită de următoarele documente:
  • Procura specială, în original
  • Actul de identitate/paşaportul persoanei împuternicite, în original

În cazul în care cererea se transmite prin poştă, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  • Actul de identitate/paşaportul solicitantului (care trebuie să fie în termen de valabilitate), în fotocopie

Procura specială, în original în cazul în care se impune.


În măsura în care, la nivelul Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberarea Şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Călăraşi vor fi asigurate condiţiile tehnice corespunzătoare, se va proceda la primirea solicitărilor de eliberare adeverinţe liberă circulaţie/istoric de paşapoarte şi prin intermediul poştei electronice (adresa de email: pasapoarte-cl@mai.gov.ro).


 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal