Indicatori sociali - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Indicatori sociali

Judetul Calarasi

Indicatori sociali

Populatie totala stabila

La 1 iulie 2007, populatia stabila a judetului era de 315.187 locuitori, reprezentand 1,5% din populatia tarii, cu o densitate de 62,0 locuitori/km2. In ceea ce priveste repartizarea pe medii de rezidenta, 38,5% din populatia judetului traia in mediul urban si 61,5% in rural. La aceeasi data, populatia masculina reprezenta 49,1% din populatia judetului, iar cea feminina 50,9%.
La nivelul judetului se inregistreaza o tendinta de scadere si de imbatranire demografica a populatiei manifestata prin scaderea populatiei tinere si cresterea ponderii populatiei varstnice.

Populatie activa civila

La 1 ianuarie 2007, populatia activa civila era de 108,8 mii persoane cu o rata de activitate de 52,0%, calculata la populatia in varsta de munca (15 - 64 ani).
La aceeasi data, populatia ocupata civila numara 101,3 mii persoane, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca fiind de 48,4%.

Numar someri
Numarul somerilor inregistrati, la 31 ianuarie 2008, a fost de 5.475 persoane, din care 2.241 femei.

Rata somajului
Rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii ianuarie 2008 a fost de 5,0 % pe total (5,9% pentru barbati, respectiv 4,1% pentru femei).

Beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Numar familii si persoane singure, beneficiare ale acestei legi a fost de 5.483 (la 31 decembrie 2007), din care: 1.715 persoane singure, 1.316 familii cu doua persoane, 1.080 familii cu trei persoane, 746 familii cu patru persoane, 387 familii cu cinci persoane, 239 familii cu peste cinci persoane.
Ponderea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in populatia totala stabila - 1,74%

Persoane cu handicap (date la 31.12.2007)
Pondere persoane cu handicap in populatia totala stabila - 2,08%Pensii de stat
In trimestrul III 2007, numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat a fost de 67.135 persoane iar pensia medie lunara a fost de 322 lei.

Pensii agricultori
In trimestrul III 2007, numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale - agricultori a fost de 20.961 persoane iar pensia medie lunara a fost de 158 lei.

Comunitati de romi - 49 (date la 31 ianuarie 2008)Probleme deosebite:
- Lipsa actelor de identitate pentru un numar insemnat de populatie roma;
- Lipsa actelor de proprietate;
- Abandonul scolar;
- Penetrare scazuta pe piata muncii datorita pregatirii precare;
- Locuinte necorespunzatoare, cu lipsa racordarii la utilitati;
- Mediatori scolari si sanitari in numar insuficient raportat la numarul populatiei rome;
- Angajarea expetilor locali pentru romi in primariile din judet.

Locuinte sociale pe municipii si orase (date la 31.12.2007)


 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal