Comisia judeteana de aplicare a legii nr.9/1998 - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Comisia judeteana de aplicare a legii nr.9/1998

Activitati conform prerogativelor legale


Acte necesare dosarelor depuse în baza Legii nr. 9/1998 ┼či Legii nr. 97/2005

1. Cererea formulata conform Legii nr.9/1998 republicata (in termenul prevazut de Legea nr.97/2005) la Institutia Prefectului - judetul Calarasi - pana pe data de 21 aprilie 2006;

2. Copii acte de stare civila ale solicitantului si ale tuturor celorlalti mostenitorilor ai autorului detinator de bunuri in Bulgaria din care sa rezulte gradul de rudenie fata de autor (certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de deces);

3. Copii buletin de identitate ale tuturor mostenitorilor;

4. Copie certificat de deces al autorului detinator de bunuri in Bulgaria;

5. Actul doveditor al averii detinute in Bulgaria, eliberat de Arhivele Nationale - Declaratie si Situatie de avere imobila rurala;

6. Actul doveditor al averii detinute in Bulgaria, eliberat de Arhiva Ministerului Afacerilor Externe:
a). In situatia in care bunul este situat in mediu urban, respectiv localitatile Turtucaia, Silistra, Cavarna, Balcic, Bazargic;
b). Bentru autorii ale caror bunuri aflate in mediul rural au intrat sub incidenta art. 5 din Tratatul de la Craiova (bunuri aflate in dezacord rural);
Aceste acte doveditoare se vor prezenta obligatoriu pe langa Declaratia si Situatia de avere imobila rurala, eliberate de Arhivele Nationale;

7. Situatia privind recoltele neridicate de la Arhivele Nationale;

8. Copii acte privind terenul obtinut in baza Legii nr. 18/1991, Legii nr. 18/1991 republicata, Legii nr.1/2000 (titlu de proprietate, adeverinta, in cazul in care nu este eliberat titlu de proprietate);

9. Declaratie autentificata a solicitantului, dupa modelul existent la notariatele din judetul Calarasi;

10. Certificat eliberat de Arhivele Nationale - Directia judeteana a judetului in care se afla localitatea unde autorul s-a stabilit dupa refugierea din Bulgaria (1940-1942) din care sa rezulte daca s-au primit bunuri prin recolonizare in Romania.

Model declaratie

 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal