Cadru legal si domenii de competenta ale SPCEEPS - Institutia Prefectului - judetul Calarasi

Cauta
Mergi la continut

Meniu principal:

Cadru legal si domenii de competenta ale SPCEEPS


Cadru legal si domenii de competenta ale SPCEEPS

1. Acte normative ce reglementeaza activitatea de eliberare si evidenta a pasapoartelor simple

- Constitutia României
- Legea nr. 248/2005
privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. nr. 94/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare
- O.G. nr. 83/2001
privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. nr. 1693/2004
privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple
- Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. nr. 123/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Legea nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare
- O.G. nr. 27/2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare


2. Domeniile de competenta ale Serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple

- Solutioneaza cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor si conventiilor internationale la care România este parte;
- Asigura eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor locale, pe masura ce acestea sunt dotate cu tehnica necesara;
- Administreaza si gestioneaza registrele de evidenta a pasapoartelor;
- Furnizeaza permanent, în cazul sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, informatii necesare actualizarii registrului national de evidenta a pasapoartelor simple;
- Organizeaza la nivelul judetului gestionarea si controlul eliberarii pasapoartelor;
- Îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale;
- În exercitarea atributiilor specifice, coopereaza cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, securitatii si apararii nationale, cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul autoritatilor administratiei publice locale.

 
Inapoi la continut | Inapoi la meniul principal